Om Holmsland Klit Turistforening

Holmsland Klit Turistforening—i daglig tale HKT—har siden december 1969 faciliteret turismefremme og -udvikling i og omkring Hvide Sande og Søndervig.

Medlemmerne i HKT er virksomheder og erhvervsdrivende indenfor det område, der var omfattet af den gamle Holmsland Kommune, og på mange måder var selve etableringen af HKT da også et udtryk for en slags frihedskamp: på Holmsland Klit forstod man tidligt værdien og vigtigheden af at kunne agere frit og selvstændigt i forhold til både kommunale beslutningsgange, og de omgivende, større kommuner.

HKT har gennem alle årene (pånær 2004, hvor Holmsland Kommune gav tilskud til turistinformationsdelen) været drevet uden kommunale midler. HKTs drift er således finansieret ved medlemskontingenter, dels ved provenuet fra den feriehusudlejning der blev etableret i 1973, og i dag drives i regi af Feriepartner Hvide Sande og Feriepartner Søndervig.

Konstruktionen er unik, for så vidt at netop ejerskabet af feriehusbureauerne, og overskuddet fra driften af samme giver HKT et forholdsvis stort økonomisk råderum, samtidig med at turistforeningen kan handle og træffe beslutninger uafhængigt af politiske beslutninger og kommunale budgetter.

HKTs rolle og udvikling frem til i dag

Ikke mindst fordi turistforeningen er—og altid har været—selvfinansierende, havde HKT fra starten et velfungerende, ligeværdigt og konstruktivt samarbejde med Holmsland Kommune, og HKT blev hurtigt en helt central spiller i turismeudviklingen i Hvide Sande og Søndervig.

Da surfsporten for alvor begyndte at boome i 80erne, fik HKT stillet det areal ud mod Ringkøbing Fjord på Gytjevej i Hvide Sande til rådighed, hvor man etablerede Surfplads Nord. HKT opførte selve surfcenteret i 1992, og fik knap 14 år senere tilladelse til at etablere en kabeldrevet vandski- og wakeboardbane umiddelbart syd for den eksisterende surfplads.

I mellemtiden—i starten af 00erne—havde HKT under Henning Davidsens formandskab påbegyndt arbejdet med at udvikle en egentlig byturisme: På Langsand blev HKT bygherre på feriehusprojektet på Langsand, der med i alt 54 feriehuse var med til at ændre bybilledet i Hvide Sande, og præge overgangen fra fiskerihavn til feriedestination. At sluse-husene blev skabt under HKT, og ikke af en udefrakommende developer betød også at projektet blev løftet af lokale håndværkere, og at man kunne prioritere at skabe værdi for hele byen.

Jørgen Iversen overtog formandsposten i 2003, og sideløbende med salget af sluse-husene stiftedes den selvejende institution Hvide Sande Masterclass, ligesom man i forlængelse af det strategiske arbejde med at gøre destinationen mere attraktiv for familier med teenagebørn, i 2006 etablerede kabelbanen, som den første af sin art i Danmark.

Efter kommunesammenlægningen samme år overgik turistinformationsdelen fra HKT til den kommunale turistorganisation. (I dag fusioneret med Varde Kommune i Destination Vesterhavet). Kort efter ansatte HKT en egentlig destinationsmanager til at styre og koordinere de stadig flere initiativer og events. En række af dem, blev som vandsportsfestivalen WaterZ, Hvide Sande Sportsfisker Center og Kunst i slusen etableret som selvejende institutioner, mens eksempelvis Vinterbadefestivalen i Søndervig stadig afvikles i HKT-regi.

Nævnes skal også HKTs kunstnerhus ART 56 på Tysk’havnen i Hvide Sande, hvor en ny udøvende kunstner hver 14. dag hen over sommerhalvåret arbejder, udstiller og inviterer indenfor i atelieret.

Efter kommunesammenlægningen samme år overgik turistinformationsdelen fra HKT til den kommunale turistorganisation. (I dag fusioneret med Varde Kommune i Destination Vesterhavet). Kort efter ansatte HKT en egentlig destinationsmanager til at styre og koordinere de stadig flere initiativer og events. En række af dem, blev som vandsportsfestivalen WaterZ, Hvide Sande Sportsfisker Center og Kunst i slusen etableret som selvejende institutioner, mens eksempelvis Vinterbadefestivalen i Søndervig stadig afvikles i HKT-regi.

Nævnes skal også HKTs kunstnerhus ART 56 på Tysk’havnen i Hvide Sande, hvor en ny udøvende kunstner hver 14. dag hen over sommerhalvåret arbejder, udstiller og inviterer indenfor i atelieret.

I forbindelse med afviklingen af diverse aktiviteter og events gennem sæsonen, har HKT løbende et tæt samarbejde med henholdsvis Søndervig Centerforening og foreningen Hvide Sande By.

Samtidig støtter HKT hvert år en lang række forskellige lokale initiativer i Søndervig og Hvide Sande.

Destinationsmanager Lei Iben Raunow har kontor hos Feriepartner Hvide Sande, ved Fiskeriets Hus. HKTs lager—der tæller eksempelvis borde/bænk-sæt og julebelysning—ligger på Numitvej 2; en ejendom HKT erhvervede i 2022, hvor også Feriepartner Hvide Sande og Feriepartner Søndervig har lager og ejerværksted.
Ønsker man at komme i kontakt med Lei, kan man benytte denne kontaktformular.

Bestyrelsen for Holmsland Klit Turistforening består af:

Jørgen Iversen (bestyrelsesformand)
Lise Mølkjær Kroning
Henrik Jespersen
Dennis Rasmussen
Lykke Nielsen Høj

Bestyrelsen for Holmsland Klit Turistforening består af:

Jørgen Iversen (bestyrelsesformand)
Lise Mølkjær Kroning
Henrik Jespersen
Dennis Rasmussen
Lykke Nielsen Høj