YWL — og Erhvervssamvirke Vest

Historien om YWL starter tilbage i 1968. Hvide Sande havde på det tidspunkt fået sin første julebelysning, i regi af den daværende Hvide Sande Handels- og Håndværkerforening. Julebelysningen var imidlertid blevet en bekostelig affære, og der blev kigget på at supplere indtægterne, der for størstedelens vedkommende stammede fra den årlige tombola på parkeringspladsen ved Helligåndskirken.

Aksel Graven Nielsen (Bo Nyt) foreslog i den forbindelse at Hvide Sande Handels- og Håndværkerforeningen skulle udsende et julehæfte med lokale historier og annoncer, hvor provenuet fra sidstnævnte kunne være med til at afholde udgifterne til julebelysningen. Idéen til navnet kom fra Maria Lodberg Jensen (Hasse).

Du kan læse en række af tidligere YWL udgivelser nederst på denne side.

Om Erhvervssamvirke Vest

Handels- og Håndværkerforeningen kørte i mange år parløb med Holmsland Klit Turistforening: HKT varetog turismeudvikling og turistinformation, og Handels- og Håndværkerforeningen faciliterede ud over YWL blandt andet de elskede julemesser i Hvide Sande Hallen.

I takt med handelslivets og turismens udvikling op gennem første halvdel af 90erne, blev det mere og mere tydeligt at de 2 foreningers interesser oftest var sammenfaldende. De fleste lokale erhvervsvirksomheder var på det tidspunkt også medlem af begge foreninger.

Fremfor at nedlægge Handels- og Håndværkerforeningen, som det ellers blev foreslået af bestyrelsen på generalforsamlingen i 1996, satte Johan Hovedschou, Jesper Clausen og Henning Davidsen sig for at lægge de 2 foreninger sammen. En løsning, der af vedtægtsmæssige årsager dog ikke umiddelbart var mulig.

Løsningen blev i sidste ende at omdanne Hvide Sande Handels- og Håndværkerforening til Erhvervssamvirke Vest, der i dag har samme bestyrelse og samme medlemmer som Holmsland Klit Turistforening.

Som navnet antyder, ér Erhvervssamvirke Vest i praksis en handels- og håndværkerforening. Blot er foreningens geografiske område udvidet til også at omfatte Søndervig og Klosterområdet, svarende til den tidligere Holmsland Kommune.

Erhvervssamvirke Vest opsætter stadig julebelysningen i Hvide Sande, og udgiver stadig det årlige YWL.

Ywl o æ Kle't

Ywl o æ Kle't 2022
Ywl o æ Kle't 2021
Ywl o æ Kle't 2020
Ywl o æ Kle't 2019
Ywl o æ Kle't 2018
Ywl o æ Kle't 2017
Ywl o æ Kle't 2016
Ywl o æ Kle't 2015
Ywl o æ Kle't 2014
Ywl o æ Kle't 2013
Ywl o æ Kle't 2012
Ywl o æ Kle't 2011
Ywl o æ Kle't 2010
Ywl o æ Kle't 2009
Ywl o æ Kle't 2008
Ywl o æ Kle't 2007
Ywl o æ Kle't 2006
Ywl o æ Kle't 2005
Ywl o æ Kle't 2004